GRUNDAT 1867

Helsingborgs Dagblad 23 juli 2003
Resor/Fritid

"Hyllinge är förorenat av ljus" 


"Det går ju knappt att se stjärnorna för allt onödigt ljus på natten!" Det menar hobbyastronomen Mikael Skafar som i ett brev till kommunen ifrågasätter om det inte finns några regler för ljusspridning. 

 

HYLLINGE. Mikael Skafar bor i Hyllinge och sin fritid ägnar han åt astronomi på hobbynivå. Problemet är bara att stjärnorna blir allt svårare att se när himlen blir ljusare och ljusare. Så uppfattar i alla fall Mikael Skafar situationen från sitt observatorium i den gamla delen av Hylllinge och han ger det växande köpcentrumet skulden. Eller närmare bestämt all den onödiga belysning han anser affärerna omger sig med och som gör att det till och med lyser ner i villaträdgårdarna i närområdet.
– Jag förstår inte varför det måste vara tänt hela natten över hela parkeringen, det räcker väl med närbelysning, säger Mikael Skafar.
 Framför allt är han irriterad över den så kallade flaggstångsbelysningen där ljuskäglorna går rakt upp i himlen.
– Flaggstångsbelysning borde vara förbjudet, det ger ändå så lite effekt och är ju egentligen meningslösa, säger Mikael Skafar och ger en målande beskrivning i sitt brev till kommunen: "Om man kommer från Bjuvshållet en dimmig kväll så ser det nästan ut som en tornado rätt upp i himlen och här finns det till råga på allt inget att lysa upp!"
 Ska inte människor få njuta av natthimlen i Hyllinge, undrar Mikael Skafar som är övertygad om att det inte bara är stjärnskådare som störs av ljuset.
– Hur ska barnen lära sig någon om stjärnorna, dessutom störs djurlivet, fåglar blir desorienterade på nätterna. Ja, det finns många aspekter, säger han.
– I Hyllinge samhälle släcks varannan gatulampa av sparskäl, så ur energisparsynpunkt förstår jag inte hur man kan ha tänt så mycket.
 Mikael Skafar har bott i Hyllinge i tio år och tycker att det han kallar ljusförorening började för två, tre år sedan och blir värre och värre för varje år.
– Det är lite trist för jag tror att det kommer att förvärras ytterligare. Problemet måste i alla fall uppmärksammas, säger han och är beredd att gå vidare genom att kontakta någon kommunpolitiker som kan driva frågan.
 Själv tror han inte att det finns några centrala bestämmelser om ljusförorening i Sverige men känner till ett land som reglerar det.
– I Slovakien (skulle vara Tjeckien) har de infört bestämmelser för att begränsa ljusspridningen, det ses som en mänsklig rättighet att kunna gå ut och titta på natthimlen.
Marika Rasmusson
marika.rasmusson@hd.se
Tel 042-578 30Ljusproblemet ska tas upp i miljönämnden 

2003-07-23 19:29 

ÅSTORP. Miljöchef Lennart Rydberg tycker att ljusförorening är ett intressant dilemma. I ett skriftligt svar till hobbyastronomen Mikael Skafar lovar han att ta upp ärendet på miljönämndens nästa möte den 4 augusti. Rydberg kan dock redan nu meddela att det inte finns några regler för ljusspridning i Åstorps kommun och vad han vet har inte heller några centrala myndigheter tittat närmare på saken.
– Naturvårdsverket har inga sådana regler, det finns i alla fall inte med i deras 15 miljömål, säger han och fortsätter:
– Jag har svårt att tänka med att ljusförorening skulle få stöd av miljöbalken eftersom det ska handla om olägenheter som påverkar människors hälsa. 
Ljusföroreningen i det här fallet i Hyllinge ligger på ett annat plan, menar miljöchefen, eftersom belysningen inte stör Mikael Skafars nattsömn eller liknande.
Miljöchefen lämnar dock ärendet öppet.
– Vi har inte varit i kontakt med handlarna där ute så möjligheten finns att de skulle kunna titta över saken. Kanske behöver belysningen inte stå på dygnet runt eller så kan man ändra ljusstyrkan.
Marika Rasmusson

Inga åtgärder mot ljusföroreningar 

2003-08-06 18:14 

HYLLINGE. Hobbyastronomen Mikael Skafars klagomål på ljusföroreningarna i Hyllinge orsakade en hel del diskussion under miljönämndens sammanträde. Resultatet blir att nämnden ska informera Naturvårdsverket om problemet. Ljusföroreningar är, enligt miljöchefen Lennart Rydberg, ett relativt nytt fenomen och han tycker att det bör tas ett större grepp på det.
– Jag tycker att det är Naturvårdsverkets sak. Det finns nationella miljömål och jag tycker att det kan ligga lite i att ljusföroreningar finns med där, säger han.

Det finns inga lokala regler för hur man ska förhålla sig till ljusföroreningar. Stjärnskådaren Mikael Skafar anser att det finns många aspekter på problemet med den upplysta natthimlen. "Hur ska barnen lära sig något om stjärnorna? Dessutom störs djurlivet och fåglar blir desorienterade på nätterna", sa han i en tidigare intervju.
Miljöförvaltningen kommer även att informera handlarna i Hyllinge om att deras strålkastare kan verka störande. 
– Vi kan informera, men miljönämnden har ingen möjlighet att förbjuda. Men visst kan man tycka att det är slöseri med energi att låta ljuset vara på hela natten, säger Lennart Rydberg.
Jenny Petersson
jenny.petersson@hd.se
Tel 042-578 40

Moderat kräver kommunal ljuspolicy 

2003-08-19 18:50 

ÅSTORP. Ljusförorening är ett problem, menar moderaten Jan Kivisaar som vill att Åstorps ansvariga politiker ska presentera regler och normer för belysning i kommunen. I en motion till kommunfullmäktige kräver han att det tas fram en ljuspolicy samt att Åstorp tar initiativ till att samarbeta med grannkommunerna i frågan.
Jan Kivisaar poängterar i sin skrivelse att det handlar om att "drastiskt försöka minska den mängd ljus som bidrar till ljusföroreningen" och menar att det kan ske med relativt enkla grepp och att pengar och energi samtidigt sparas. När policyn är klar vill motionären att kommunen först ska se över sina egna belysningar och sedan gå vidare till de företag och bostäder som kan vara aktuella.
Motionen ska behandlas vid nästa fullmäktigemöte den 25 augusti.

Läs motionen här

 

Fortsättning följer!