För att röret ska stå rätt när jag gjuter så har jag förankrat
det med en provisorisk ställning.

Go back