Gropen är 70x70x70. Jag räknar med att köpa 400 liter betong.
Vilket motsvara ca 1,5 ton. Jag har lagt ner lite armeringsjärn
för att motverka sprickbildning.

Go back