Golvet är på plats! Plinten sticker upp genom hålet och nuddar inte plankorna. Så i princip så kan man dansa ringdans runt teleskopet utan att det skakar en milimeter!

Go back