Tillbehörsplåten med Mangella1. Har modifierat den så att den går på ström. En riktig batterislukare!

Go back