Ett och ett halvt ton grovbetong hämtades på Sydsten i Helsingborg. Betongen innehåller mycket sten och blir därför väldigt tung. Passar mig perfekt, ju tyngre destu bättre och stabilare.

Go back