För att taket inte ska flyga iväg vid första höststorm så spänner
jag fast det med hjälp av ett par sådana här spänne.

Go back