Klicka för nästa bild.

Framifrån med luckan stängd. I bakgrunden syns Norra 
himlavalvet med helt fri sikt.

Go back